Músiques del nostre món
  • Títol de l'escenari: Músiques del nostre món
  • Autor: crifons
  • Àmbito geogràfic: Badalona
  • Públic objectiu:

A partir de l'origen del nostre alumnat, creem el mapa de la música que els representa

Compartir i inserir el mapa

Músiques del nostre món

Compartir enllaç Inserir mapa