Amat Piniella
  • Título del escenario: Amat Piniella
  • Autor: AmatPiniella2
  • Ámbito geográfico: Manresa
  • Público objetivo: todos

Màquina del temps en que us transportarem als indrets biogràfics més importants de la vida d'Amat i Piniella a la ciutat de Manresa.Treball eleborat per alumnes de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa.

Compartir e insertar el mapa

Amat Piniella

Compartir enlace Insertar mapa